Op de website van NH Nieuws lees ik een uitspraak, opgetekend op de Obdammer kermis: ‘kermis, kroeg en kerk, die horen bij elkaar’. Het zijn de heilige drie K’s.
Maar geldt dat nog steeds, dat kermis, kroeg en kerk bij elkaar horen?
Wat mij betreft mag het. Ik heb er geen problemen mee als de kermis terugkomt naar de Dorpsstraat.
Er is een tijd geweest, nog niet zolang geleden, dat de kermis op zaterdagavond begon na de Mis.
Ik heb al van meerdere mensen gehoord dat het bij pastor Paul zo was dat de klokken geluid werden als de Mis afgelopen was en dat de kinderen dan wisten dat de kermis was begonnen. Maar nu begint de kermis al op vrijdagavond.
Er was dit jaar op zaterdagavond nog wel een Mis. Er was geen koor en geen organist en er zaten tweeëndertig mensen in de kerk… Ik had niet meer mensen verwacht. Ik was dus niet teleurgesteld. Maar als ik dan iemand hoor roepen: kerk, kroeg en kermis horen bij elkaar… dan denk ik toch: Wie wil die uitspraak nog waarmaken!