In juli maakte Co Feld, de man die een jaar daarvóór aangetreden was als dirigent van Entre-Deux, plotseling bekend dat hij niet meer beschikbaar was op de vrijdagavond, de vaste repetitieavond van het koor. Wat nu… Weer op zoek naar een dirigent of toch maar het bijltje erbij neergegooid? Gelukkig wilde het bestuur nog een laatste poging wagen en… met succes! Tiny Ursem is bereid gevonden het dirigeerstokje over te nemen. Niet alleen de koorleden, ook ikzelf had het ontzettend jammer gevonden als het koor had moeten stoppen. Ik ben dus blij dat Tiny met het koor een nieuwe start wil maken. Er staan meteen twee mooie vieringen op de rol. De vuurdoop krijgt Tiny op 8 oktober in Heiloo in de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood. In de Mis waarmee de Kapellentocht wordt afgesloten verzorgt Entre-Deux de zang. Nog geen twee weken later zingt het koor in de Sint Victorkerk bij de viering die voorafgaat aan de vrijwilligersavond op 21 oktober. Entre-Deux is dus terug van net niet weggeweest. Maar het had maar weinig gescheeld!