Beste mensen,

Eén ding is duidelijk, zonder vrijwilligers kan de Sint Victorparochie niet draaien. Uw tomeloze inzet bij tal van activiteiten in en rond kerk of parochie is voor ons als bestuur van zeer grote waarde. Zonder uw hulp kunnen we niet. Nu niet, maar vooral voor de toekomst is uw inzet voor de parochie van groot belang.

Daarom nodigen wij u graag uit samen met uw partner voor de feestavond op zaterdag 21 oktober.
We starten om 19.00 uur met een viering in de kerk. Na afloop gaan we naar De Brink, waar de koffie/thee met wat lekkers al voor ons klaar staat.
Onder het genot van een hapje en een drankje vervolgen we deze gezellige avond.

Hiermee bedanken we u voor uw inzet van het afgelopen jaar.

Voor de organisatie van deze avond is het fijn om te weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen, daarom vragen wij u vóór zaterdag 14 oktober via de mail op te geven bij westertom@hetnet.nl
Ook kunt u een briefje in de brievenbus van de pastorie doen met daarop vermeld:
Uw naam/namen, adres en de werkgroep(en) waarin u actief bent.

Graag tot ziens,
Parochieraad Sint Victor