Hoera! Vanaf  nu kan iedereen eindelijk weer zien hoe laat het is.

Want wat hebben we het uurwerk gemist. Steeds wanneer je langs de kerk kwam, ging automatisch je blik naar omhoog, maar informatie over de tijd kreeg je dan niet, helaas. Maar gelukkig is dat nu verleden tijd.

Maandagmorgen 2 oktober heeft de firma Vellema uit Hallum, specialist in torenuurwerken, de wijzers en verlichtingspanelen van het uurwerk weer teruggeplaatst, na een grondige restauratie.

De wijzers zijn opnieuw met bladgoud bekleed en voorzien van halogeenverlichting. Ook de ronde frames, die het uurwerk verlichten, zijn onderhanden genomen en voorzien van nieuwe bedrading. En ook daar is halogeenverlichting in aangebracht. Bij de binnenkant van de toren zijn de trafo’s klaargemaakt voor de aansluiting van de verlichting. Met de telekraan werden alle onderdelen naar boven gebracht en kon het terugplaatsen beginnen. De wijzers werden met handschoenen beet gepakt, zodat er niets kon worden beschadigd.

Bij meerdere kerktorens hier in de omgeving is het toren uur- en luidwerk gerestaureerd, maar dat zijn protestante kerken. Deze torens worden geheel gesubsidieerd door de gemeente. Wij moeten als Sint Victorparochie deze hele operatie zelf bekostigen. En dat het in de papieren loopt is wel duidelijk.

Daarom zijn we zo blij met De Veiling Obdam, want met hun steun kunnen wij deze restauratie bekostigen. En de leus; Van Obdam, voor Obdam is hier daarom zeker op zijn plaats.

bty

bdr