In het afgelopen jaar deden er 18 mensen uit Obdam mee aan de ontmoetingsdagen (het vroegere ziekentriduüm) in Wognum. Deze dagen blijken dus nog steeds in een behoefte te voorzien. Het is dan ook erg leuk om, als je al veel hebt moeten inleveren, weer eens één of twee dagen gezellig met andere mensen te praten, eten, luisteren, genieten… Er zijn veel vrijwilligers uit Wognum betrokken bij deze dagen, maar om ervoor te zorgen dat de zieken uit de omgeving naar Wognum toe kunnen komen, zijn er ook vrijwilligers nodig uit de omliggende parochies. Hier in Obdam was Agaath de Boer jarenlang de kartrekker van de werkgroep. Ze bezocht mensen met de vraag of zij belangstelling hadden voor de ontmoetingsdagen. Als dat zo was, dan schreef ze ze in en regelde ze een chauffeur. Agaath wil hiermee stoppen. Het is met name het regelwerk waar ze tegenop gaat zien. Daarom zijn we op zoek naar iemand die het regelwerk voorafgaand aan deze dagen van haar wil overnemen. Het gaat er onder meer om dat er mensen worden gevraagd om te rijden naar Wognum. maar ook dat onder de aandacht komt wanneer de dagen zijn, zodat belangstellenden zich kunnen opgeven. De Ontmoetingsdagen vinden altijd plaats op de vrijdag en zaterdag na Pasen. Beide dagen beginnen met een Eucharistieviering. Daarna is er een afwisselend programma met veel gezelligheid en amusement. De zaterdag wordt afgesloten met een Marialof.
De werkgroep beschikt over een prachtig en duidelijk draaiboek, waarin de werkzaamheden beschreven staan. Als u hiervoor belangstelling hebt, kunt u zich wenden tot Agaath de Boer (0226-452454).