Op zaterdagavond 25 november stellen de vormelingen zich aan ons voor. Het gaat om vormelingen uit meerdere parochies, maar de meesten komen uit Obdam. Daarom gebeurt het hier. Het koor Sing@Victor luistert deze viering op. Ook het Vormsel zal in onze kerk plaatsvinden en wel op 9 februari. Bisschop Jan Hendriks zal de vormheer zijn. Aanvankelijk zouden deze vieringen in Wognum worden gehouden. Nu de meerderheid van de vormelingen uit Obdam bleek te komen, hebben we voor Obdam gekozen. Kijk, zo houd je dus de Godslamp brandende en de kerk open!