De komst van Sinterklaas doet menig hart sneller kloppen. Groot en klein zien uit naar het heerlijk avondje. Maar in de kerk leven we al toe naar Kerstmis. Niet dat we de kerststal al neerzetten voordat Sinterklaas ons land weer heeft verlaten: nee, Kerstmis is het pas op de avond van 24 december. Eigenlijk hoeft de kerststal dan pas klaar te zijn. In sommige gezinnen wordt pas na de Nachtmis het kindje in de kribbe gelegd. Maar we leven al wel naar Kerstmis toe. De vier weken voor Kerst worden wel Advent genoemd. Advent betekent aankomst. Het kindje Jezus is op komst. We kijken uit naar zijn geboorte, maar het is nog niet zover. In de kerk horen we hoe de profeten van het oude Israël de komst aankondigen van de Messias, de gezalfde van God, de koning van de vrede. Kan Hij komen? Zijn we er klaar voor? Laten we er in elk geval naar blijven verlangen. Laten we het visioen levend houden. Dan kan wat eens gebeurde in Bethlehem ook in onze wereld waar worden.