In de Sint Victorparochie wordt de Victorspeld uitgereikt aan iemand die zich op een bijzondere wijze heeft ingezet voor de parochie.
Op zondag 7 januari viel deze eer te beurt aan Koos van der Zalm, tijdens de viering van het feest van Drie Koningen.

In zijn welkomstwoord vertelde pastor Bert, dat deze drie wijzen uit het Oosten, hulde kwamen brengen aan het pasgeboren kind in de stal. Maar deze keer brengen we in de viering ook hulde aan iemand, die in onze parochie zijn sporen zeker heeft verdiend; koster Koos van der Zalm.
Twaalf en een half jaar geleden, kwam Koos in de leer bij Dik Bankras, die hem het vak van koster heeft bijgebracht. Dik stopte en Koos werd meteen hoofdkoster. Samen met Jan Kruijer en Pim Obdam wisselden zij hun taken per week. Altijd keurig in het pak gestoken en met heel veel zorg heeft hij zijn werk gedaan. Geen moeite was hem te veel. Een stille kracht, waarop je kon vertrouwen. Vaak nam hij de altaarwas mee naar huis, waar zijn vrouw Ria de kelkdoekjes en andere doekjes die op het altaar worden gebruikt, waste.
Koos was ook thuis in de techniek, daardoor heeft hij vooral in de begin jaren menig technisch klusje opgelost. Maar helaas gaan de jaren nu tellen en heeft hij aangegeven dat het kosteren na 12½ jaar mooi is geweest. Gelukkig is er steeds nieuwe aanvulling in het kosterteam, waardoor Koos het werk met een gerust hart over kan laten aan zijn collega’s.
Daarom werd Koos na afloop van de viering naar voren gevraagd en werd in het bijzijn van zijn kinderen, de onderscheiding door de voorzitter van de Parochieraad, Win Bijman, opgespeld.
Hij heeft de erespeld van de Sint Victorparochie dik verdiend.
Koos, van harte gefeliciteerd!

Parochieraad Sint Victor Obdam