Deze uitnodiging staat te lezen op een mooie banner die achterin onze kerk is geplaatst. Er staat nog veel meer op, want allerlei verschillende mensen mogen zich hier welkom voelen, ook jij. . 
Hanneke Ocheda las de tekst van de banner voor in de vieringen waarin zij voorging tijdens de Kerstdagen. En in de afgelopen weken is ook wel gebleken dat veel mensen zich nog steeds welkom voelen in onze Sint Victorkerk. Tijdens de gezinsviering op Kerstavond werd gezongen door het Sing Along kinderkoor, een projectkoor waaraan tweeëndertig enthousiaste kinderen meededen. En op Tweede Kerstdag wisten veel gezinnen de levende kerststal te vinden. Ook de vieringen met het Parochiekoor en Sing@Victor werden goed bezocht. Bijzonder was dit jaar ook de viering met Entre-Deux, op Kerstavond om 23.00 uur, waar een groep koperblazers van Muzieklust aan meedeed.
Afgelopen zondag sloten we de kersttijd af met het feest van Drie Koningen. Het was een viering met het Parochiekoor, waarin Koos van der Zalm uit handen van Win Bijman, de voorzitter van onze Parochieraad, de Victorspeld ontving. Na 12,5 jaar trouwe dienst als hoofdkoster, legt hij zijn werk neer. Koos, nogmaals hartelijk dank en van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding. En graag wil ik vanaf deze plaats ook alle vrijwilligers bedanken die ervoor gezorgd hebben dat we in deze Kersttijd weer een aantal mooie vieringen en activiteiten hebben kunnen verzorgen, waarbij veel mensen zich welkom hebben gevoeld.