Op Paaszaterdag kwamen de zeven kinderen die dit jaar hun Eerste Communie doen bij elkaar in de pastorie. Daar werd de tafel gedekt door enkele leden van de werkgroep die de kinderen op deze grote dag voorbereidt. Voor iedereen stond er een beschilderd bordje klaar met zijn of haar naam erop, ook voor mij! Ik vertelde het verhaal over het Laatste Avondmaal van Jezus en daarna gingen ook wij eten. Er was een groot breekbrood, waarvan we allemaal een stukje konden afbreken om aan elkaar door te geven. Op deze middag hebben we ook nog twee liedjes geoefend voor de viering waarin de kinderen hun Eerste Communie doen. Deze vindt plaats op zondag 7 april. Zaterdagmiddag wordt de hele viering doorgenomen. Daarna wordt de kerk versierd en worden de knutsels van de kinderen opgehangen. En dan is het nog één nachtje slapen… De viering begint om 13.00 uur. Alle parochianen en andere belangstellenden zijn van harte welkom.
Let op: er is dit weekend dus geen reguliere viering!