Misschien hebt u het al gezien, er hangen twee hartjes in de doopboom, waar normaal alleen geboortekaartjes in hangen. Op de hartjes staan de namen van de eerste twee dopelingen van dit jaar geschreven: Melissa Ligthart en Allart Jansen. Zo willen we de aandacht vestigen op de kinderen die gedoopt zijn en nu tot onze geloofsgemeenschap horen. Na verloop van tijd worden de hartjes weer uitgereikt aan de ouders.