In een goed gevulde kerk vierden we op zondag 20 mei het Pinksterfeest. Op de blije klanken van het koor: ‘Veni Creator Spiritus’(Kom Schepper Geest), kwam ik met de lector en de misdienaars de kerk in.
En dan word je zelf ook blij. Er worden mooie verhalen voorgelezen, zoals het verhaal van de apostelen die zo enthousiast beginnen te spreken, dat alle omstanders hen horen praten in hun eigen moedertaal. En dan denk ik aan de vele buitenlandse priesters die hier zo enthousiast het geloof komen verkondigen, dat we hen horen praten in onze eigen moedertaal. Nog niet in het West-Fries, maar vaak toch wel in behoorlijk Nederlands.