Vrijdagavond worden 22 kinderen uit onze parochie gevormd. Daarmee sluiten ze een periode van voorbereiding af op dit sacrament, waardoor ze volledig opgenomen zijn in de geloofsgemeenschap. Ze ontvangen een gave van God, de Heilige Geest. Dat die Geest mag doorwerken in hun verdere leven, laten we daarvoor bidden!