Als ik tegen mensen vertelde dat ik voor mijn Priesteropleiding nog twee extra tentamens moet doen, dan hoorde ik ze soms denken: die Priesterwijding van jou, die komt met Sint Juttemis. Zelf bleef ik de moed er nog wel inhouden, maar soms bekroop mij toch twijfel. Maar nu lijkt er toch licht te gloren aan het einde van de tunnel. Op maandag 5 november wordt aan mij door bisschop Punt de Admissio verleend, de toelating tot de kandidatuur voor de Priesterwijding. Dat gebeurt in Heiloo, in de kapel van het Seminarie, het voormalige Julianaklooster. Ik ben dankbaar dat het nu zover is en ik weet zeker dat ik het niet volgehouden had zonder de morele steun en het gebed van heel veel parochianen. Blijf alstublieft voor mij bidden, want de weg is nog lang. Maar zelfs als mijn Priesterwijding pas met Sint Juttemis plaatsvindt, dan weten we nu in elk geval zeker dat Sint Juttemis elke dag een dagje dichterbij komt.