Afgelopen donderdag (24 januari) zijn de tien vormelingen van onze parochie begonnen aan hun voorbereidingstraject.

Er is al eerder een informatieavond geweest voor de ouders. Het is natuurlijk jammer dat het aantal vormelingen zo hard is teruggelopen, maar het is met zo’n klein groepje wel heel ontspannen en gezellig.

Dat gold in elk geval voor de ouderavond, het zal ongetwijfeld ook gelden voor het voorbereidingstraject van de kinderen.

De viering waarin de vormelingen zich voorstellen vindt plaats op zondag 10 februari en wordt opgeluisterd door het koor Sing@Victor.

Op vrijdagavond 24 mei zal het heilig Vormsel door deken Eduard Moltzer worden toegediend.