Op iedere donderdag tussen 14.00 en 15.00 uur staat in de Marcuskapel de monstrans uitgesteld met het Allerheiligste, het Lichaam van Christus zoals we dat kennen in de vorm van het heilig Brood.
Wie dat wil, kan daarbij komen bidden in stilte. Iedereen kan tijdens dit uur komen en gaan wanneer hij of zij wil. Loop maar naar binnen bij de pastorie. De deur wordt voor u opengedaan. Het is juist in deze vastentijd goed om wat vaker te bidden. Geef uzelf deze kans!