De crisistijd is nog niet voorbij. Het corona-virus of de maatregelen eromheen brengen schrijnende of zelfs levensbedreigende situaties met zich mee. Wijzelf of onze naasten worden erdoor getroffen. Eén van de weinige dingen die je dan in je machteloosheid kunt doen, is bidden. Hieronder staat een mooi gebed, geschreven door Manu Van Hecke, de abt van de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren. Misschien kan het bidden van dit gebed jou een beetje bemoedigen in deze moeilijke tijd, zoals het ook mij bemoedigd heeft in de afgelopen dagen.

Gebed

God van alle leven,
van oudsher hebt U uw liefde aan de mensen getoond.
In Jezus, uw Zoon, bent U ons heel nabij gekomen.
Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht.
Door zijn goedheid en verzoening
heeft Hij nieuwe toekomst geopend
voor mensen die verloren waren.
Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde,
in deze dagen van onrust en onzekerheid.
Geef ons kalmte, wijsheid en moed
om te onderscheiden wat we kunnen doen
om anderen tot steun te zijn
en deze crisis te helpen overwinnen.
Doe ons groeien in hoop en vertrouwen
nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren,
en houd in ons het geloof levend
dat U alles ten goede leidt.
Door Christus onze Heer, Amen.