Eeuwige God,
Nu ons leven bijna is stilgevallen,
een virus zand in de machine heeft gestrooid,
een crisis de normale gang van zaken verstoord,
keren we ons tot U en bidden:
In onze angst en onzekerheid; om vertrouwen.
In onze overlevingsdrang; om oog voor elkaar.
In ons zoeken naar veiligheid; om overgave.
In onze onmacht en kwetsbaarheid; om vrede.
Amen.