Alie Dekker groeide op in een groot Obdams gezin: in de Dekkershoeve op Dorpsstraat 72 had ze een mooie jeugd. Na de lagere school volgde ze nog 2 jaar de naaischool en ze werkte vanaf haar 16e jaar in verschillende huishoudens. In haar vrije tijd was ze onder meer actief als leidster bij de gidsen.
Alie trouwde met Jan Dekker en ze betrokken de boerderij aan de Berkmeerdijk. In de loop van de tijd werd het bedrijf uitgebreid en gemoderniseerd.
Er kwamen zes kinderen: Pieter, Theo, Corine, Han, Lida en Rob. Gaandeweg is daar de nodige aanhang bijgekomen en kwamen er klein- en achterkleinkinderen.
Na de overname van het bedrijf door hun zoons gingen Alie en Jan 30 jaar geleden aan de Poststraat wonen in het centrum van Obdam. Op dit mooie stekkie hebben ze nog jaren met elkaar doorgebracht en konden ze erg genieten van de vogels in de tuin, de vliegtuigstrepen in de lucht en al het bezoek van familie, vrienden, buren en kennissen.
Toen Jan in 2013 kwam te overlijden moest Alie alleen verder. Maar ze was nog steeds tevreden met het huis en de plek en bleef lekker zelfstandig wonen. Alie was een warme, zorgzame vrouw die heel goed met mensen om kon gaan. Ze luisterde aandachtig en had met iedereen het goede voor. Haar vermogen zaken duidelijk te verwoorden, zette ze ook in toen ze in de Parochieraad zat.
Puzzelen is altijd haar lust en leven geweest. Daarbij waren cryptogrammen en in de winter legpuzzels favoriet. Als er bezoek was werd er vaak een spelletje gespeeld, waarbij, ondanks dat het fanatiek werd gespeeld, winnen niet eens het hoofddoel was. Het was gewoon gezellig en het ging om de lol.
Al die jaren bleef Alie de spil van het gezin: belangstellend, wijs en altijd positief. De kleinkinderen hebben hun oma ook op die manier meegemaakt. Bij het afscheid hebben ze warm en respectvol onder woorden gebracht welke band ze met hun oma op hebben kunnen bouwen.
Alie’s wens zelfstandig te kunnen blijven wonen is in vervulling gegaan. Ze keek tevreden terug op haar leven en zei dat ze veel geluk heeft gehad dat ze op een gezonde manier 95 jaar oud heeft mogen worden. Op 19 mei is ze in haar eigen woning overleden.
In de afscheidsviering hebben de kinderen uitgesproken:

“Moeder had een diep vertrouwen in de toekomst,
dat het uiteindelijk goed zou komen.
“Vertrouw op jezelf en heb geduld” zei ze vaak.
En dat gaan we nu doen.
Vertrouwen dat we zonder jou verder kunnen.
Jouw positiviteit en liefde nemen we mee.
Het komt goed!”

Peter van Diepen