We hebben als parochie een bijzonder jaar achter de rug, waarin we nog een aantal activiteiten konden organiseren in het kader van het 125-jarig bestaan van ons kerkgebouw. We kunnen daarbij denken aan de mooie en succesvolle tentoonstelling in ‘t Tuinhuis, de vossenjacht voor de basisscholen, de vrijwilligersavond in De Brink, de Lourdesreis, de parochiebrunch op het Kerkplein en de slotviering met na afloop oranjetompoezen. En nu hebben we als uitvloeisel van dit jubileum komend weekend nog de grote Kerststallententoonstelling.
Er zijn ons in dit jaar veel mensen ontvallen, waaronder enkele jonge mensen. We vinden het tegenwoordig niet meer normaal als iemand jong sterft. Daarom komt de klap des te harder aan. Gelukkig is Obdam nog steeds een dorp waar mensen elkaar kennen en naar elkaar omzien, zodat er voor de nabestaanden wel steun en aandacht is, maar de lege plek blijft.
Er zijn in onze kerk elf kinderen gedoopt, als laatste op 10 december de kleine Milou Bakker. Ook is het Heilig Vormsel toegediend, aan twaalf meisjes, en waren er vijftien kinderen die hun Eerste Heilige Communie ontvingen. Er heeft in het afgelopen jaar geen enkel huwelijk plaatsgevonden in de Sint Victorkerk, maar daar komt dit jaar beslist verandering in!
Wat mezelf betreft, kan ik zeggen dat ik me in Obdam steeds beter thuis ben gaan voelen. Ik maak de meeste dingen nu voor de derde keer mee en dat geeft me wat minder spanning dan in het begin. Tevens ben ik begonnen aan de voorbereiding op het Priesterschap. Het is een rijpingsproces waarin ik nog een lange weg te gaan heb. En tenslotte wil ik zeggen dat ik ongelofelijk blij en dankbaar ben dat er in onze kerk zoveel vrijwilligers zijn. Als pastor zou ik nergens zijn zonder de honderden vrijwilligers die zich wekelijks of nog vaker voor de parochie inzetten. Lieve mensen, ik dank jullie uit de grond van mijn hart!
En ik wens u allen, mede namens de leden van de Parochieraad een zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar.