Van harte wens ik u allen een gezegend en een voorspoedig 2018. Obdam is een dorp waar heel veel gebeurt en waar mensen nog steeds voor elkaar klaarstaan. Laten we proberen dat in 2018 zo te houden! Tevens wil ik iedereen bedanken die mij een kaart of e-mail heeft gestuurd met goede wensen. Ik ben ieder jaar weer verbaasd hoeveel mensen de moeite nemen om dat te doen en voel me er vereerd en dankbaar mee. Het was mooi om ook dit jaar weer de Kersttijd mee te maken met al zijn vieringen en andere gebeurtenissen.
Op 10 december maakte Milou Bakker haar entree in de kerk als dopeling. Ze deed het zo goed dat ze op Tweede Kerstdag de hoofdrol kreeg: zij was het kindje Jezus. Ze vond het allemaal reuze interessant. Rondkijkend, lachend, totaal niet bang, zo lag ze daar in de kribbe. De mensen en al het gedoe om haar heen konden haar niet deren. Het was weer een mooi spektakel, met schapen, een ezel, Maria en Jozef, herdertjes en engeltjes. Daarmee werd het Kerstfeest in de parochie afgesloten. De dag ervoor was er een mooie viering met het koor Sing@Victor, geleid door de tekstgroep van het koor. Zelf was ik op dat moment in de Marcuskerk in Hensbroek waar voor het laatst Kerstmis gevierd werd.
Ook de vieringen op Kerstavond waren sfeervol en goed bezocht. Jeugdkoor De Victorzangertjes, met dit jaar gelukkig weer enkele nieuwe leden, zong heel goed tijdens de gezinsviering om 19.00 uur. Daarna was de beurt aan het Parochiekoor. Ook dit koor is de laatste maanden uitgebreid, door de komst van leden van het Gemengd Koor van Hensbroek. Daardoor kon dirigent Pierre van Diepen alle registers opentrekken. Tenslotte was er een eucharistieviering met Entre-Deux. Klokslag 23.00 uur arriveerde pastor Knol. Na een viering om 19.00 uur in Ursem en één om 21.30 uur in De Goorn moest hij zich haasten naar onze Victorkerk. Maar dat bracht de Kerstsfeer niet in gevaar.
Tussen de vieringen door speelde een groep blazers van Muzieklust bekende Kerstliederen. Hierbij een woord van dank aan alle koren en muzikanten en aan iedereen die ervoor gezorgd heeft dat we in de Sint Victorkerk weer uitbundig Kerstmis konden vieren. Mensen uit andere parochies verbazen zich over het feit dat er hier in Obdam nog altijd drie vieringen zijn op Kerstavond, maar zolang u op Kerstavond naar de kerk blijft komen, denken we er niet over het aantal vieringen te verminderen.
Op zaterdagavond 23 december was er ook een mooie viering met het Langedijker Koor. Voor dit koor hadden we 94 stoelen klaargezet, maar dat bleek niet voldoende te zijn. Het geluid van honderd zangers en zangeressen schalde door de kerk. En ook voor deze viering waren weer heel wat mensen naar de Sint Victorkerk gekomen.
Ook onze Kerststallententoonstelling op 16 en 17 december was een groot succes. En dan heb ik het nog niet gehad over onze eigen nieuwe Kerstgroep, waarvoor Jan Beentjes een stal heeft gebouwd. We hebben er heel veel complimenten voor in ontvangst mogen nemen.
Nu ik dit schrijf, moeten we het feest van Driekoningen nog vieren, dus de Kerststal staat er nog in volle glorie, maar als u dit leest is de (demontabele) stal, de beeldengroep en ook alle Kerstversiering weer opgeruimd. En komende maandag worden ook de kerstbomen van het Kerkplein weer weggehaald, met dank aan de ondernemers die hiervoor verantwoordelijk waren.
Nog vóór Kerst overleed plotseling Tom Wijnker en in de afgelopen week ontvingen we een overlijdensbericht van pater Jan Dekker. Van beiden vindt u hieronder een In Memoriam. Natuurlijk hoor ik ook berichten van mensen die ziek zijn, maar het lijkt er toch op dat de meeste Obdammers ongeschonden het nieuwe jaar zijn ingegaan. En dan hopen we toch maar weer dat we er aan het eind van het jaar allemaal nog zijn en dat we elkaar, als het jaar 2019 begint, weer met een hand en een zoen een zalig Nieuwjaar kunnen wensen.

Pastor Bert Glorie