Komende woensdag, 14 februari, is het Aswoensdag, het begin van de Veertigdagentijd, de tijd waarin we toeleven naar Pasen. Er is die avond om 19.00 uur een viering met Sing@Victor. De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning en soberheid. Jezelf iets ontzeggen, wat extra’s voor een ander doen, het kan helemaal geen kwaad. Laten we daar op Aswoensdag mee beginnen!