In het kader van de Veertigdagentijd zijn er in oecumenisch verband vijf sobere maaltijden. Eén van deze maaltijden wordt in de pastorie van de Sint Victorkerk gehouden op 20 maart, van 17.30 uur tot 19.00 uur, met medewerking van het Parochiekoor. In de Rotonde leest u hoe u zich voor deze en de andere maaltijden kunt opgeven.