Op vijf vrijdagochtenden in januari en februari is hier op de pastorie een groep vrouwen bijeengekomen om met elkaar een aantal Bijbelpassages te verkennen. Een groot deel van de groep wil hiermee doorgaan en staat open voor nieuwe leden. U kunt zich bij deze groep aansluiten, ook als u weinig van de Bijbel weet. Kennis kan nuttig zijn, maar belangrijker is het je te laten raken door wat je leest en er met elkaar wijzer van te worden.
De bijeenkomsten van deze groep staan onder begeleiding van Constance de Ronde, voormalig geestelijk verzorgster in Zuyder Waert, Magentazorg (voorheen Lauwershof) en Oudtburgh. De groep komt bij elkaar op de volgende data: 9 maart, 6 april, 18 mei, 8 juni en 13 juli.

Op woensdag 7 maart begeleidt Constance de Ronde een uitstapje naar het Bijbels Museum, dat gevestigd is in één van de mooiste grachtenpanden van Amsterdam. Behalve een vaste tentoonstelling is er in het museum op dit moment een fototentoonstelling te zien waarin 9 fotografen hun visie geven op zondvloedverhalen van vroeger en nu. U kunt in Obdam de trein nemen of instappen in de auto van Constance. Per eigen auto naar Amsterdam rijden wordt afgeraden.

Voor de Bijbelgroep en voor het uitstapje naar het Bijbels Museum kunt u zich opgeven bij pastor Bert Glorie, tel.: 0226-451203 of 06-27318504 of per e-mail via pastorbert@sintvictorparochie.nl.