In februari werden hele volksstammen geteisterd door de griep. Dat gebeurt ieder jaar, maar dit jaar was de griep wel heel hardnekkig. Veel mensen liepen daarbij ook nog een longontsteking op. Al met al was dat een gevaarlijke combinatie waaraan heel wat oude mensen zijn bezweken. Maar dat ligt nog enigszins in de lijn der verwachtingen.
Anders wordt het, wanneer een jong meisje komt te overlijden door griep, in combinatie met een bacterie. Het is een hoogst ongelukkige samenloop van omstandigheden die maar zelden voorkomt. Maar dit jaar sloeg het noodlot toe in het gezin van Maurice en Sandra van Schagen.
Zij verloren hun dochter Joëlle op de leeftijd van vijftien jaar, een gezond en vrolijk meisje dat op donderdag nog naar volleybaltraining ging, in het weekend steeds meer verzwakte en op maandagochtend stierf.
Het medeleven met de familie van Schagen was en is nog steeds groot, maar daarmee krijgen ze hun dochter en zus niet terug. Ook vanuit het geloof vallen er weinig troostrijke woorden te zeggen. Onmacht, verdriet en boosheid voeren de boventoon, met voor sommigen een begin van dankbaarheid omdat ze Joëlle mochten leren kennen en van haar mochten houden. Maar dat neemt niet weg dat zij veel te vroeg uit het leven werd weggerukt. Dit heeft niemand gewild, ook God niet!