Enkele weken geleden is het Vormselproject ‘In vuur en vlam’ van start gegaan. Het is dit jaar voor het eerst dat we dit project gebruiken. Onder leiding van pastor Anne-Marie van Straaten wordt er op de pastorie door de vormelingen gewerkt met spiksplinternieuwe projectboeken. Omdat Anne-Marie dit project al in een aantal parochies heeft gedaan, weet ze hoe de vragen en opdrachten bij de kinderen zullen vallen. Haar ervaring zorgt ervoor dat alles vlot verloopt. We werken niet meer met gastouders. Wel worden er voor iedere bijeenkomst op de pastorie enkele hulpouders gevraagd. Dat leverde geen enkel probleem op.
Waar ik nog wel naar aan het zoeken ben, is een mogelijkheid om de Victordag dit jaar door te laten gaan. De Victordag is een initiatief dat onze, helaas opgeheven, Vormselwerkgroep drie jaar geleden is gestart om onze vormelingen nader kennis te laten maken met ons kerkgebouw en wat daar allemaal gebeurt.
Maar het behelsde nog veel meer. Nu de Vormselwerkgroep ermee is opgehouden, wil ik proberen toch iets van de Victordag te handhaven, want ik vond het een prachtig initiatief. Waarschijnlijk gaat dat wel lukken! De vormelingen zullen zich in elk geval voorstellen aan de parochie in de viering van zaterdagavond 21 april.