Op zaterdagavond 21 april vond de voorstelviering plaats van de eenentwintig jongens en meisjes die dit jaar het Heilig Vormsel zullen ontvangen. Om iets van zichzelf te laten zien hadden ze allemaal een schild versierd met niet alleen hun naam en een foto, maar ook met iets over hun dromen voor zichzelf en hun dromen voor de wereld. Met het einde van de basisschool in zicht is het goed om daarmee bezig te zijn: ‘Hoe moet de wereld eruit zien en wat wil ik daar zelf aan bijdragen…’.
En deze kinderen maken daarbij de keuze om bij de schaapskudde van Jezus te gaan horen. Dat is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend. Je kunt je dan ook afvragen of het voor hen een lust is of een last.
Voor de twintig kinderen die op zondag 22 april hun Eerste heilige Communie hebben gedaan, geldt die vraag nog niet. Horen bij Jezus, dat betekent voor hen vooral: mee mogen doen in de viering, het Heilig Brood ontvangen en daarna feestvieren.
De vieringen van dat weekend draaiden allebei rond het thema schapen en herders. De Eerste Communicanten kregen een mooie corsage met een wollen gehaakt schaapje en aan het einde van de viering een ballon met een schapenkop erop getekend. De kerk was versierd met slingers en afbeeldingen van schaapjes en met de geknutselde schaapjes waarmee de communicanten zich eerder al hadden voorgesteld.
Maar het toppunt was toch wel het echte lammetje dat aan het eind van de viering werd binnengedragen. Alle kinderen mochten het even knuffelen. En zo hebben ook deze kinderen weer een stap gezet om toe te treden tot de kudde waarvan Jezus de goede Herder is.
Dank aan de leden van de werkgroep Eerste heilige Communie, die de viering en het eraan voorafgaande project met de kinderen ook dit jaar weer uitstekend hebben voorbereid en tot een goed einde gebracht en dank aan Lucie Leeuw-Bruin voor het uitlenen van het lammetje!