Op zaterdag 21 april werd in de Marcuskerk in Hensbroek de één-na-laatste viering gehouden. Met Piet van Baar als voorganger werd het een echt parochiegebeuren. Voor het koor de Tussenzang was het de laatste viering. ‘Slotakkoord…?’ was het thema. In wezen was de hele viering een terugblik op 53 jaar Marcuskerk en vooral op de wederwaardigheden van het jeugdkoor, waaruit de Tussenzang is ontstaan.
Herinneringen werden opgehaald aan de jaren zestig en zeventig, de tijd waarin jongeren nog massaal naar de kerk gingen en in de stijl van de jeugdcultuur van die dagen liturgie vierden. Roemrucht waren de Markus Beatles. Nog steeds straalt het kerkje de egalitaire sfeer van de jaren zestig uit. Wat dat betreft gaat er met de sluiting van de Marcuskerk een karakteristiek monument verloren.
Na de viering in de kerk werd er een vrijwilligersavond gehouden in ’t Springend Paard. In het korte woordje waarmee Anny de Boer de avond opende, tekende ze de sfeer heel treffend met de woorden: ‘Omzien in dankbaarheid’. Het werd een geanimeerde avond met veel tijd voor onderling gesprek. Ook draaide er de hele avond een fotocollage, voor velen een feest der herkenning.
Een mooie onderbreking werd gevormd door een sketch waarin de evangelist Marcus binnenkwam en contact zocht met bouwpastoor Jan de Groot, die eveneens ten tonele verscheen. Er ontspon zich een gesprek over alles wat er in de afgelopen jaren zoal was veranderd in de kerk. Ook Piet van Baar had een rol in dit weemoedige, maar toch vooral humoristische verhaal.
Op zondag 6 mei vindt de laatste viering in de Marcuskerk plaats. Ook in deze viering zal de dankbaarheid de boventoon voeren. Dankbaarheid om alles wat er in de Marcuskerk gedaan kon worden.
Als uitgangspunt daarvoor worden de zeven sacramenten genomen: Doopsel, Vormsel, Eucharistie, Huwelijk, Ziekenzalving, Priesterwijding en het sacrament van Boete en Verzoening. En ook nu zullen het voornamelijk parochianen zijn die hierover hun licht laten schijnen.
Na deze viering waarin het Gemengd Koor zingt, trekken we in processie naar Obdam. Het Marcusbeeld en een aantal andere voorwerpen uit de Marcuskerk worden in deze processie meegevoerd. We lopen tot aan de grenspaal en rijden daarna in auto’s tot het Brakenkerkje. Vandaar gaan we weer lopen naar de Sint Victorkerk. We hopen daar rond kwart voor twaalf aan te komen en te worden verwelkomd door een groot aantal Obdammers.
In de Sint Victorkerk zullen we dan rond twaalf uur met een korte plechtigheid de viering afronden die om tien uur in de Marcuskerk begonnen is. Daarna is er koffie.
Hierbij roep ik alle parochianen van de Sint Victorkerk op om komende zondagochtend tegen kwart voor twaalf naar de kerk te komen om de parochianen van de Marcuskerk te verwelkomen. Vanaf nu horen zij immers bij onze geloofsgemeenschap. Laten we proberen de Hensbroekers te laten voelen dat ze hier meer dan welkom zijn.