Op zondag 6 mei werd in een volle Marcuskerk in Hensbroek voor de allerlaatste keer de Eucharistie gevierd. Na de viering trok een groot aantal kerkgangers in processie naar Obdam. Tot aan de grenspaal ging men te voet, daarna tot bij het Brakenkerkje per auto en verder naar de Sint Victorkerk weer te voet. Een kruis, een Evangelieboek, het Allerheiligste in een monstrans en uiteraard het Marcusbeeld werden op deze manier naar de Sint Victorkerk gebracht.
Daar werden de mensen van de Marcusparochie zingend onthaald door het Parochiekoor. Win Bijman, voorzitter van de Parochieraad en ik spraken een welkomstwoord uit waarna pastor Knol ons allen de zegen gaf.
Zo werd de viering die in de Marcuskerk begonnen was, in de Victorkerk afgesloten. Het was natuurlijk een emotioneel gebeuren, de laatste viering in de Marcuskerk. Er werden vele mooie woorden gesproken, vooral door parochianen en door oud-pastoor Jan van der Plas. Maar toch had de processie weinig van een rouwstoet. Iedereen wist dat het eraan zat te komen. Er zijn te weinig vrijwilligers om de kleine geloofsgemeenschap van Hensbroek in stand te houden. Er zat dus niets anders op dan deze kerk aan de eredienst te sluiten.

Van veel mensen uit Hensbroek heb ik gehoord dat ze zich meer dan welkom voelen bij ons in de Victorkerk. Dat werd duidelijk tijdens het koffie drinken in de pastorietuin, waar veel mensen uit Hensbroek aan meededen.
Toch heb ik ook een ander geluid gehoord. ‘Jullie hebben de verkeerde kerk gesloten’ heb ik in de afgelopen week diverse mensen horen zeggen. Ze zeiden het met een kwinkslag, maar hun opmerking bevat wel een kern van waarheid, want er is, zeker op gewone zondagen, vooral behoefte aan kleine kerken waar weinig afstand is tussen voorganger en kerkvolk. En zo’n kerkje was de Marcuskerk. Er zullen dan ook zeker momenten zijn waarop veel Hensbroekers terug zullen verlangen naar hun vertrouwde Marcuskerk. Maar toch ben ik blij dat een kleine honderd mensen uit Hensbroek letterlijk en figuurlijk de stap hebben gezet om op 6 mei naar de Sint Victorkerk te komen. Graag wil ik iedereen bedanken die eraan heeft bijgedragen dat de parochianen uit Hensbroek hier zo warm en hartelijk konden worden verwelkomd.

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan:  https://www.sintvictorparochie.nl/portfolio/victor-verwelkomt-marcus/