Steeds vaker wordt er door de familie van een overledene aan de leden van onze Avondwake- en Uitvaartgroep gevraagd: ‘Doe jij dit werk gratis, of krijgen we een rekening toegestuurd?‘ Het antwoord luidt steevast: ‘Het is allemaal vrijwilligerswerk‘. Vaak volgt er dan een verbaasde reactie: ‘O ja? Al die uren die je erin hebt gestopt… en de manier waarop je het hebt gedaan…’.

Zo krijgen de leden van onze Avondwake- en Uitvaartgroep heel wat complimenten, maar al met al blijft het voor hen vrijwilligerswerk. Als ze horen, per e-mail of telefoon, dat er om een avondwake of een uitvaart wordt gevraagd, laten ze vaak alles waar ze mee bezig waren uit hun handen vallen, om zich te kunnen concentreren op het voorbereiden van een passende avondwake of uitvaart. Het is heel dankbaar werk, maar niet van tevoren te plannen. Het vereist dus veel flexibiliteit.
Er wordt gezegd dat er in de uitvaartbranche goed geld te verdienen valt. Dat is misschien waar, maar het geldt niet voor de leden van onze Avondwake- en Uitvaartgroep.

Hun werk wordt wel op prijs gesteld, maar de waarde ervan is veel hoger dan de prijs die ervoor wordt betaald. Er zijn mensen die dat inzien en zelf het initiatief nemen om degene die hen vanuit deze werkgroep heeft bijgestaan op één of andere manier te belonen. Ik kan me dat goed voorstellen, want deze mensen doen echt fantastisch werk.

Ook voor mij is het een zegen dat ze er zijn. Zonder hun hulp zou ik niet in staat zijn uitvaarten te doen. Ik wil vanaf deze plaats dan ook de leden van onze Avondwake- en Uitvaartgroep hartelijk bedanken voor de ondersteuning die ik van hen krijg en voor de manier waarop zij de avondwakes en uitvaartdiensten verzorgen.

Momenteel zijn zij druk bezig met het voorbereiden van de viering van Allerzielen. In deze viering gedenken wij al onze dierbare overledenen. We staan stil bij degenen van wie we in het afgelopen jaar afscheid hebben genomen in de St. Victorkerk.
U bent allen welkom in deze viering: vrijdag 2 november om 19.00 uur.

En als het u iets lijkt om zelf lid te worden van onze Avondwake- en Uitvaartgroep, laat het maar weten aan mij, aan één van de leden of aan coördinator Gerrit Bakkum, tel. 0226-452283. Het is telkens weer een bijzondere ervaring om met de familie van een overledene rond de tafel te gaan zitten en een passende avondwake of uitvaartdienst voor te bereiden en die dan ook zelf met de familie tot een goed einde te brengen.

Het is misschien wel het mooiste en meest dankbare vrijwilligerswerk dat je binnen de parochie kunt doen.

Pastor Bert Glorie