Ja, u had het allang gezien: de paasversiering overal, de paashazen, kippen en eieren… mij was dat tot nu toe ontgaan. Maar we zijn dus op weg naar Pasen en Pasen moet al wel heel dichtbij zijn. Anders waren al die versieringen er toch nog niet geweest! Nou, ik kan u zeggen: het duurt nog twee weken. Maar dan is het ook echt zover. In de kerk bereiden we ons daar ruim zes weken op voor, maar niet door de kerk nu alvast te versieren voor het paasfeest, want daar gaat nog van alles aan vooraf.
Volgende week zondag is het Palmpasen. Dan gedenken we dat Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnen komt rijden en toegejuicht wordt door het volk. Kinderen van De Caegh en de eerste communicanten hebben palmpasenstokken gemaakt die ze in processie door de kerk zullen dragen.
Na de viering geven ze de stokken weg met alles wat er aan moois en lekkers aanhangt. Pasen is en blijft een lentefeest. Als de natuur gul geeft, mogen wij dat ook doen.
Maar er is meer aan de hand. De donderdag daarna, 18 april, is het Witte Donderdag.
Witte Donderdag is een mooie dag om een keer mee te doen met de stille meditatie in de Marcuskapel. We gedenken dan dat Jezus en zijn leerlingen voor het laatst bij elkaar waren om samen het paasmaal te eten, zoals de Joden dat destijds deden en nu nog steeds doen.
Voor Jezus zelf, en ook voor iedereen die hem wil navolgen, was dat een onvergetelijke avond. Hij liet aan zijn leerlingen zien hoe ze hem moesten gedenken en hoe hij altijd bij hen aanwezig zou zijn.
En dan komt Goede Vrijdag, de dag van de kruisiging… In onze kerk zijn de kinderen
’s middags om drie uur welkom om via de kruiswegstaties het lijdensverhaal van Jezus te horen en te zien.
’s Avonds om 19.00 uur is er een viering met kruisverering met ons koor Entre-Deux. Als u dat wilt, kunt u bloemen meenemen om bij het kruis neer te leggen.
Daarna volgt Stille Zaterdag. Het blijft dan overdag stil, omdat we gedenken dat Jezus die dag in zijn graf lag.
Op zaterdagavond vieren we dan de Paaswake, de nacht waarin we verhalen horen over toekomst en leven, over opstanding uit de dood. En zondag Eerste Paasdag gaan we daarop door. We horen dat het vrouwen zijn die als eersten ontdekten dat de steen voor het graf was weggerold. Jezus is opgestaan.
Hij laat zien dat er leven is over de grens van de dood heen. Ook eieren laten zien dat er nieuw leven op komst is. Maar er is dus meer dan de nieuwe lente die elk jaar terugkomt. Voor ons mensen is er zelfs na de dood een nieuw begin.