Zaterdagavond om 21.00 uur wordt de Paaswake gevierd. We herdenken dan dat Jezus door God werd opgewekt uit de dood. Op zondag, Eerste Paasdag, gaan we daarmee verder.

Het graf van Jezus is leeg. Jezus is verrezen. Hij leeft. Hij is de eerste die door God door de dood is heengehaald. Met Hem begint een nieuwe toekomst.

Zaterdagavond zingt het koor Sing@Victor, zondagochtend zingt Het Parochiekoor. U bent van harte welkom.