Op maandag 6 mei heeft bisschop Jos Punt mij in een plechtige Eucharistieviering aangesteld tot lector. Dat gebeurde in de kapel van het seminarie, dat gevestigd is in het Julianaklooster te Heiloo. Kardinaal Wim Eijk was hoofdcelebrant. Het was een mooie plechtigheid. Het deed me meer dan ik van tevoren had gedacht. Ik mag nu tijdens de mis de eerste en de tweede lezing voorlezen en ook de voorbeden.

De situatie in de parochie verandert niet. Ik blijf hier voorgaan in Woord- en Communievieringen. Voor mij persoonlijk is dit wel weer een stap op weg naar de priesterwijding. De eerstvolgende stap is de aanstelling tot acoliet. Daarna volgt de diakenwijding die hopelijk in november gaat plaatsvinden. In juni 2020 volgt dan Deo volente mijn wijding tot priester. Via de Rotonde houd ik u uiteraard op de hoogte.