Op zondag 19 mei ontvingen acht kinderen hun Eerste heilige Communie. Het was een mooie viering waarin pastor Knol en ik samen voor mochten gaan. We hebben hier in de parochie nog altijd een flinke werkgroep Eerste Communie. De leden van deze werkgroep bereiden niet alleen de kinderen voor op het ontvangen van dit sacrament, zij bereiden ook de viering praktisch voor en zorgen voor alles wat erbij te pas komt.

Natuurlijk worden daarbij ook ouders en andere hulptroepen ingeschakeld. Dat doen ze goed! Dit jaar konden ook de vormelingen ervan meeprofiteren. De slingers die door de werkgroepleden en hun helpers waren opgehangen voor de viering van de Eerste Communie, werden door dezelfde mensen pas weer weggehaald na de viering van het Vormsel. Top!