Op zaterdag 6 juni hoop ik tot priester te worden gewijd. Dan kan ik op zondag 7 juni mijn eerste Mis opdragen. Dat wil ik natuurlijk doen in de Sint Victorkerk. Om veel mensen de kans te geven deze viering op te luisteren met zang, heb ik voorgesteld voor deze gelegenheid een projectkoor op te richten. Dit voorstel is met veel enthousiasme begroet.

Pierre van Diepen zal de muzikale leiding op zich nemen en Nel de Groot neemt het secretariaat voor haar rekening. Het is de bedoeling dat het koor een Nederlandstalige mis gaat zingen. De repetities vinden plaats in de Sint Victorkerk. Te beginnen op 6 februari wordt er vrijwel iedere donderdag gerepeteerd van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Wie mee wil zingen in dit projectkoor kan zich tot 15 januari aanmelden bij Nel de Groot, e-mail: j.de.groot1@quicknet.nl of tel.: 072-5714806.

Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 te voldoen bij de eerste repetitie. Vergeet niet bij de aanmelding te vermelden of je sopraan, alt, tenor of bas bent.