Op Tweede Kerstdag, donderdag 26 december, gaan we weer ‘Kindje wiegen’. Voor uw (klein)kinderen het ideale uitstapje voor deze dag. We beginnen om 11.00 uur en het duurt een half uurtje.

We horen het kerstverhaal en zingen de bekende kerstliederen. Er is een levende kerststal met schapen en een ezel. Jozef en Maria zijn er natuurlijk ook met het pasgeboren Kindje Jezus.

De kinderen mogen herder of engeltje zijn. Het wordt dus weer een gezellige boel. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!