Nadat we in de Kerstnacht en op Eerste Kerstdag de geboorte van Christus hebben gevierd, herdenken we op Tweede Kerstdag de dood van de eerste mens die stierf vanwege zijn geloof in Christus als zoon van God, de heilige Stefanus.
Toch blijven we nog dagenlang kerstliederen zingen, want over de komst van Christus zijn we nu eenmaal niet gauw uitgejubeld. Dat zullen we dus ook doen in de vieringen in de Marcuskapel op Tweede Kerstdag en op donderdag 2 januari. Beide keren zal ik daarbij gitaar spelen. Zoals gewoonlijk is er na de kapelviering koffie en thee in de pastorie. Op Tweede Kerstdag trakteren we daarbij op een plakje tulband of kerststol.