Allereerst wens ik u nog het allerbeste voor het jaar 2020. Een zalig Nieuwjaar, zeggen we als katholieken tegen elkaar, maar dat doen we eigenlijk alleen op 1 januari, als het jaar nog echt nieuw is. Het woord ‘zalig’ doet voor niet-katholieken wat vreemd aan. We bedoelen ermee dat alles wat we elkaar toewensen in het perspectief staat van Gods nieuwe wereld. Dat we daarin opgenomen mogen zijn.

Degenen die mij een kerstkaart hebben geschreven of een mailtje met goede wensen wil ik daarvoor hartelijk bedanken. Het verbaast me iedere keer weer hoeveel mensen er zijn die in deze tijd aan mij denken. Het doet me telkens weer goed. Het lijkt wel alsof het jaar nu al naar zijn einde aan het sprinten is. Kerst is amper voorbij en er staat weer van alles op stapel. Maar ik wil graag nog even terugkomen op de laatste weken van het oude jaar.

We hebben in onze kerk weer een adventsactie gehouden. Na de vieringen van 15 en 21 december werd er achterin de kerk koek en chocola verkocht door de leden van de MOV-groep. De opbrengst was bestemd voor de voedselbank in Hoorn. We kunnen u melden dat we ruim € 247,00 hebben kunnen overmaken naar de voedselbank en dat daar ook elf overgebleven pakken koek naar toe zijn gegaan. Hartelijk dank hiervoor aan alle kopers en gevers.

Op Kerstavond was er een gezinsviering, dit keer voor het eerst zonder de Victorzangertjes. Om toch een kinderkoor te formeren zijn er oproepen gedaan in de Rotonde, in het Caeghertje (info van basisschool De Caegh) en aan alle ouders van Eerste Communicanten van de afgelopen jaren en met succes! Drieëndertig kinderen hadden zich aangemeld voor het projectkoor ‘SingAlong’. Na twee repetities onder leiding van Valentin en Hanneke Ocheda hadden ze een flink aantal bekende kerstliederen ingestudeerd die ze tijdens de gezinsviering met veel enthousiasme ten gehore brachten. Wat mij betreft voor herhaling vatbaar!

Ook de ‘echte’ koren lieten zich niet onbetuigd en zongen de sterren van de hemel. Bijzonder was weer het ‘Kindje wiegen’ oftewel Kerst voor de allerkleinsten, op Tweede Kerstdag. Natuurlijk is het veel werk om alles in orde te brengen voor de levende kerststal, maar als het zover is en de kerk zit vol met kinderen en hun (groot-)ouders, dan weet je weer waar je het voor doet.

Graag wil ik alle vrijwilligers bedanken die het mogelijk hebben gemaakt dat we weer Kerstmis konden vieren in onze kerk en dat we kunnen doorgaan, ook nu, na kerst en Oud en Nieuw.

In de maand december waren er ook twee overledenen waarvoor er in de kerk een afscheidsdienst is gehouden. Gerie Angevare en Corrie Blankendaal, En ik mocht voor de tweede keer het Doopsel toedienen. Siem Burgstra was de gelukkige. Nu, in januari, begint de voorbereiding voor de Eerste heilige Communie. Elf kinderen hebben zich hiervoor opgegeven. Binnenkort gaat ook de voorbereiding voor het Vormsel weer van start.

Maar zoals altijd in januari vraag ik uw bijzondere aandacht voor de actie Kerkbalans. De actie start op zaterdag 18 januari. Om half elf ’s morgens zijn de lopers welkom op de pastorie voor een kopje koffie. Ze kunnen daarna meteen het tasje met enveloppen meenemen om deze in hun wijk rond te brengen. Hoort u op zaterdagochtend 18 januari de kerkklokken luiden, dan weet u dat de actie Kerkbalans van start is gegaan. Als u parochiaan bent van de Sint Victorkerk, dan wordt aan u een bijdrage gevraagd voor de onkosten waarmee de kerk te maken heeft. Het gaat dus om de ‘contributie’ die u aan uw parochiekerk betaalt. Je zou kunnen zeggen dat het parochieleven op twee benen loopt. Het ene been wordt gevormd door de inzet van vrijwilligers, het andere been door de bijdragen aan Kerkbalans. Mankeert er iets aan één van beide benen, dan raakt de kerk inderdaad uit balans. Laten we er met elkaar voor proberen te zorgen dat onze kerk niet alleen wat de inzet van vrijwilligers betreft, maar ook op financieel gebied gezond blijft.