Gebed

God, Gij die ons vasthoudt in de palm van uw Hand, wij bidden U:

Voor allen die getroffen zijn door het Coronavirus;
dat zij kracht mogen krijgen om de ziekte te doorstaan en ervan te herstellen.

Voor allen die in deze crisistijd geen werk en geen inkomen hebben;
dat zij de ondersteuning mogen krijgen die zij nodig hebben en spoedig weer werk kunnen vinden of hun bedrijf kunnen voortzetten.

Voor artsen, verpleegkundigen en allen die werkzaam zijn in de zorg;
dat zij hun werk op verstandige wijze blijven voortzetten en gespaard mogen blijven voor ziekte en ongemak.

Voor allen die verantwoordelijkheid dragen in overheidsdiensten;
dat zij de juiste maatregelen mogen nemen om de crisis zo spoedig mogelijk te boven te komen.

Voor ons allen; dat wij elkaar blijven steunen en blijven omkijken naar hen die onze hulp nodig hebben.

God, wees bij ons met uw barmhartigheid. Luister naar onze gebeden.
Geef ons in deze moeilijke dagen moed en vertrouwen.

Dat vragen wij U door Christus onze Heer, Amen.