De dagen voor Pasen die wij ‘De Goede Week’ noemen, staan in Protestantse kringen bekend als ‘De Stille Week’. Dit jaar is die laatste uitdrukking meer dan ooit van toepassing, want het is stil in De Goede Week. Het openbare leven ligt bijna helemaal stil en ook in de kerk is het stil.

De kerk is maar op enkele momenten open, en dan zijn er geen vieringen. U kunt er wel rustig bidden, de Kruisweg lopen, een palmtakje halen… Misschien hebt u wel veel behoefte om te bidden. Dat kan gelukkig ook thuis, zeker als het ook daar stil is.

Zo gaan we dan op weg naar Pasen, we gedenken hoe Jezus met zijn leerlingen het Laatste Avondmaal vierde, hoe Hij door Judas verraden werd en vernederingen en martelingen moest ondergaan.

Hoe Hij stierf aan het Kruis… En hoe Hij, na drie dagen in het graf gelegen te hebben, door God werd opgewekt uit de doden. Het Kruis is een teken van hoop en uiteindelijk een teken van overwinning. Laten we daarom bidden voor allen die in deze tijd een zwaar kruis te dragen hebben!