Op maandagavond 4 mei werd vanuit onze kerktoren om twee minuten voor acht de Taptoe geblazen. Na twee minuten stilte en het slaan van de kerkklok, werd het Wilhelmus gespeeld… Een goed initiatief van leden van Muzieklust in deze coronatijd.

Een mooi teken van verbondenheid, met alle mensen in ons dorp die hun dierbare overledenen uit de Tweede Wereldoorlog en de tijd daarna herdachten. De meesten van ons zullen op dat moment voor de televisie hebben gezeten om te zien hoe het toeging op het lege Damplein. De gebeden en gedichten, de kransleggingen en tenslotte de toespraak van de koning… Een mijlpaal in onze geschiedenis! Zo was deze 4e mei anders dan anders, maar toch een dag om nooit te vergeten.

Zo was er in de afgelopen weken ook het klokgelui op woensdagavond dat door veel mensen als bemoedigend werd ervaren. Het luiden van deze klokken van hoop en troost, dat afgesloten werd op 5 mei, was ook een teken van verbondenheid, met de slachtoffers van het coronavirus en met iedereen die door de crisis is getroffen… Als kerk willen we tot uitdrukking brengen dat je er niet alleen voor staat. Laten wij dat ook in praktijk proberen te brengen door contact te houden met mensen die vanwege alle maatregelen in isolement moeten leven. De meimaand is weer begonnen, bij uitstek de Mariamaand. Laten we in deze maand ook wat vaker een kaarsje opsteken en even bidden voor al die mensen die eenzaam zijn of in moeilijkheden verkeren. Ook dat is een teken van verbondenheid, met God en met elkaar.