In de afgelopen maanden is er door de tuinkabouters en andere vrijwilligers hard gewerkt om achter de pastorie een terras te realiseren. Na de viering op Hemelvaartsdag hebben we er voor het eerst met een aantal mensen koffie gedronken. In de afgelopen zomers waren er veel dagen dat ik nauwelijks buiten kwam, ondanks het mooie weer. In mijn eentje kan ik niet wandelen en ik had ook geen goede plek om te zitten. Die heb ik nu wel en ik ben er dan ook erg blij mee. Ik wil iedereen die hieraan heeft meegewerkt hartelijk bedanken.