Er is een nieuwe datum vastgesteld voor mijn priesterwijding. Het is zaterdag 31 oktober. Ik ben op die dag de enige wijdeling. De overige kandidaten van ons bisdom worden ieder apart al eerder gewijd. De wijding vindt plaats in de grote kapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo en begint om 12.00 uur. Ik weet uiteraard nog niet hoeveel mensen daarbij aanwezig mogen zijn. Mijn eerste Mis wil ik opdragen in de Sint Victorkerk. Dat gebeurt op zondag 1 november. Ook daarbij is het nog de vraag of iedereen die dat wil erbij mag zijn. Ik hoop natuurlijk van wel, en dat we er dan als parochie een mooi feestje van kunnen maken.