Iedere zondag zijn er enkele leden van Het Parochiekoor die de viering ondersteunen met zang. Onze organisten Pierre van Diepen en Gerie Dignum wisselen elkaar daarbij af. En er mogen weer honderd mensen in de kerk zitten… Maar wat nog steeds wordt ontraden is zingen en juichen. De bescheiden manier waarop de meeste kerkgangers zingen, kan volgens mij weinig kwaad. En toch hoop ik dat het RIVM het licht binnenkort op groen zet. In de ons omringende landen mogen koren weer vrijuit zingen. Ook hier snakken de koorzangers en

-zangeressen ernaar om in ieder geval weer te mogen repeteren. Maar hoewel Nederland veel zangkoren telt, met in totaal meer dan één miljoen leden, zal de korenlobby niet sterk genoeg zijn om het RIVM op andere gedachten te brengen. En kerkleiders hebben de neiging het braafste jongetje van de klas te willen zijn, dus daar valt weinig van te verwachten. Nee, wij moeten het nu hebben van de voetbalfans. Want hoewel er in een gemiddeld weekend meer mensen naar de kerk gaan dan naar een voetbalstadion, is de voetballobby veel sterker. Naar de kerk gaan zonder te zingen, dat schijnt te moeten kunnen, maar naar het stadion gaan zonder te juichen, dat is onmogelijk. Ik geef de voetbalfans geen ongelijk. Als zij het erdoor weten te drukken, dat er weer gejuicht mag worden, dan mag er in onze kerken weer voluit worden gezongen. En dat is voor mij een reden om te juichen!