Zondag na de eerste Mis had de Parochieraad voor enig feestgedruis gezorgd. In de kamers van de pastorie waren ver van elkaar vier tafels gedekt waaraan we met een klein aantal mensen konden lunchen. Ook van tevoren hebben de leden van de Parochieraad veel werk verzet. Het was niet alleen het versturen van uitnodigingen en het versieren van de kerk, nee, was dat het maar. Door de steeds veranderende maatregelen moesten de plannen diverse keren worden gewijzigd. Dat had tot gevolg dat veel voorbereidingen later voor niets bleken te zijn geweest en dat we in feite weer van voren af aan moesten beginnen. Dat leverde heel veel extra werk op, maar iedereen bleef onverdroten doorgaan en zo werd het toch een bijzondere dag. Maar het werk is nog niet voorbij. Hier in het woongedeelte van de pastorie wordt vanaf volgende week weer druk geschilderd. Ook hier doen de leden van de Parochieraad het meeste werk zelf. Het opknappen van de pastorie is een onderdeel van het ‘warm welkom’ waaraan veel parochianen hebben bijgedragen. Als klap op de vuurpijl mag ik een nieuw bankstel kopen. Dat was een grote wens van mij. Vanaf deze plaats wil ik iedereen bedanken die, op welke manier dan ook, aan deze actie heeft meegewerkt!