Plotseling werden nachtmissen met kerkgangers verboden. In onze parochie hadden we al besloten dat we als het zover zou komen de nachtmissen zouden overslaan. In Spanbroek zou wel een nachtmis worden gevierd, die gestreamd zou worden door een zoon van Dirk Scheringa. Pastor Nico Knol zou daarin voorgaan. Ik heb me bij hem aangesloten en uiteindelijk kwamen ook pastor Álvaro en pastor Anne-Marie erbij, zodat we met ons vieren konden voorgaan. Dat was voor ons als pastores van de regio een unieke gebeurtenis. Eerste Kerstdag was er wel een viering in de Sint Victorkerk, evenals Tweede Kerstdag en zondag 27 december. In al deze vieringen werden kerstliederen gezongen door enkele leden van het Parochiekoor met Pierre van Diepen aan het orgel. Ik was blij dat we op deze manier de mensen die niet naar de nachtmis konden komen een paar alternatieve mogelijkheden konden bieden. Van de gelegenheid op Tweede Kerstdag en op de zondag daarna werd overigens nauwelijks gebruik gemaakt. Wat wel een succes was, was de openstelling van onze kerk op Eerste Kerstdag. Een kleine zestig belangstellenden kwamen tussen 11.00 en 14.00 uur even sfeer proeven in de kerk.
Op Oudjaarsdag waren er twee vieringen, om 9.00 uur (de tijd van de gewone Kapelviering) en om 19.00 uur. In beide vieringen verzorgde Ellen de Boer de muziek via haar smartphone en onze geluidsinstallatie. Ze had gekozen voor een aantal Engelse kerstliederen. In de viering ’s morgens ging pastor Nico Knol voor. Hij hield een mooie, persoonlijke preek over het gevaar dat je jezelf voorbij holt en dat je dat uiteindelijk een keer moet bekopen. Mooie woorden om bij stil te staan aan het eind van het jaar. Woorden om regelmatig aan terug te denken…
’s Avonds mocht ik zelf voorgaan, terwijl er buiten, ondanks het verbod, regelmatig knallen van vuurwerk te horen waren.
Ook bij u thuis zullen Kerstmis en Oud en Nieuw anders geweest zijn dan voorheen… Misschien intiemer en mooier… Misschien saaier en eenzamer… Laten we hopen dat we volgend jaar weer min of meer terug zijn bij het oude normaal. Dat iedereen die dat wil de nachtmis weer kan bezoeken. Dat we weer een viering met kinderen kunnen hebben en Kerst voor de allerkleinsten met een levende kerststal. Dat onze drie koren weer voluit mogen zingen. Alleen het vuurwerkverbod, dat mag wat mij betreft wel gehandhaafd blijven!