In de afgelopen maanden is er door vrijwilligers hard gewerkt om op de bovenverdieping van de pastorie de deuren, de kozijnen en de plinten te schilderen. Op veel deuren is in het verleden een hardboardplaat gespijkerd. Die platen zijn nu weer verwijderd en de spijkergaatjes dicht geplamuurd, zodat de originele deuren weer in oude luister konden worden hersteld. In de komende weken zal de kwast worden overgenomen door Theo Munster. Hij schildert de wanden en de plafonds. Er komt ook nieuwe vloerbedekking in dit gedeelte van de pastorie. Door het werk van de vrijwilligers kunnen we de onkosten van deze opknapbeurt relatief laag houden. Dank aan al degenen die tot nu toe geholpen hebben. Het werk gaat nog even door. De kamers op de bovenverdieping moeten ontruimd worden, de vloerbedekking moet worden verwijderd, en als de nieuwe vloerbedekking erin ligt, moet alles uiteraard weer ingericht worden. Ook hiervoor steken vrijwilligers hun handen weer uit de mouwen. Ikzelf word vanaf donderdag 14 januari verbannen van de pastorie. Dat is misschien ook maar het beste… Op dinsdag 26 januari ben ik er weer. Ik ben telefonisch bereikbaar, maar uitvaarten en andere kerkdiensten worden in principe overgenomen door parochianen of door mijn collega-pastores uit de regio. Ik maak van de nood een deugd en ga vakantie houden in Egmond aan de Hoef, waar ik vandaan kom.