Twee keer per jaar doe ik mee met een retraite van de Jezuïeten. Daarvoor hoef ik niet naar een klooster. Ik bid thuis, achter mijn computer. In de Advent en de 40-dagentijd verzorgen de Nederlandse en Vlaamse Jezuïeten een digitale retraite. Zeker in deze tijd, waarin we niet met veel mensen bij elkaar mogen komen, is dit een prachtige manier om je voor te bereiden op het Kerstfeest. Elke dag even bidden en mediteren, elke dag voelen dat de geboorte van het Kerstkind dichterbij komt… Het kan!

‘Hoop bedriegt niet’, is de titel van de Adventsretraite van dit jaar. Jan Stuyt SJ, de gene die deze retraite geschreven heeft, zegt:
‘Iedereen is met het stalletje in Bethlehem in de weer, maar de lezingen in de advent beginnen met het laatste oordeel. In de geloofsbelijdenis staat dat Hij zal wederkomen om te oordelen, de levenden en de doden. Omdat we doorgaans weinig daarmee doen, heb ik er in deze retraite ruimte voor gemaakt. De meesten zullen niet verwachten dat de Heer Jezus op de wolken komt, maar die verwachting van het Koninkrijk der hemelen, daar leef ik wel mee. Dat Rijk is een stip aan de horizon. Neem zo’n klimaattop. Daar gebeurt een heleboel niet, maar wat er wel wordt afgesproken, zie ik in het licht van de komst van dat Koninkrijk. Net zoals wanneer wetenschappers mij zeggen dat het aantal gewapende conflicten afneemt en dat er minder kinderen aan malaria sterven. We zijn nog lang niet bij die stip, maar ik geloof – binnen de joods-christelijke traditie – in vooruitgang. Het is geen passief wachten, dat wil ik benadrukken. Het is een hopen op, wat een hoop is die niet bedriegt.’

Het gebedstraject volgt de traditionele adventstijd, dit jaar van zondag 28 november tot zaterdag 25 december. Deelnemers schrijven zich in door hun e-mailadres op te geven via www.ignatiaansbidden.org. Ze ontvangen gedurende de periode van advent dagelijks een gebedsmail.