Op Tweede Pinksterdag zat ik bij mijn ouders in Egmond aan de Hoef, toen daar een groep joelende jongelui op brommers langs ging. Ik wist meteen waardoor ze zo uitgelaten waren. Zeevogels is kampioen geworden. Mijn ouders vroegen zich verbaasd af hoe ik dat zo zeker wist. Ik vertelde hun dat ik in het afgelopen jaar iedere veertien dagen via de Rotonde op de hoogte was gehouden van de prestaties van… Zeevogels! Volgend jaar zal het anders zijn, want Victoria O promoveert helaas niet mee. Maar, Leo Vlaar, vanaf deze plaats wil ik je hartelijk bedanken voor alle berichten waarin je de koppositie van Zeevogels vermeldde, zodat ik ‘mijn’ clubje uit Egmond aan de Hoef dit jaar weer een klein beetje heb kunnen volgen.