Op donderdag 9 juni werd ik 60 jaar. Bij deze gelegenheid heb ik heel wat kaartjes, mailtjes en appjes mogen ontvangen met felicitaties. Veel mensen hebben mij ook persoonlijk de hand geschud, hetzij op de dag zelf, hetzij op vrijdagavond in De Horstenburgh of op zaterdagavond na de Mis. Via de Rotonde was bekend gemaakt dat ik graag een trompet zou willen kopen om daarmee een oude liefhebberij letterlijk en figuurlijk nieuw leven in te blazen. Ik heb dan ook menige bijdrage mogen ontvangen voor het ‘Trompetfonds’. Maar ik had mijn verjaardag nooit kunnen vieren als er geen mensen waren geweest die mij hadden geholpen bij de organisatie ervan.

Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken die eraan heeft meegewerkt om mijn verjaardag tot een onvergetelijk feest te maken. Die trompet zal er zeker komen. Ik vrees dat u daar spoedig meer van zult horen.